• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Staffeldt, A. W. Schack von Fjern begrænsning Forfatter: Staffeldt, A. W. Schack von Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Til Phylllis

Elise

Den største Heslighed

Phanine

Sang, siungen i Gøttingen den 29 Januarii 1792

Budet

Til Veemodigheden. Sonnet

Længsel

Digteren. Rhapsodie

Forskeren

Der Zweifler am Grabe seinesVaters

Der Morgen

Die Stunde der Andacht

Auf den Trümmern der Gleichen. Sonett

Die Stätte. Sonnet

Til Lykken

Høstfølelse ved Leinen. Sonnet

Tilbagevendelsen

Fredens og Frihedens Fest. Cantate

Paa Arveprindsessens Død

Udødelighed. En Sonnet

Menneskets Kald. Plus ultra

Elvin og Elvina

Det Bedre. (I en Stambog)

Til den Helliganede

Det dobbelte Bedrag. Sonnett

Erindringer [Jeg hende saae, o søde Minde]

Søstrene. (I en Stambog)

Kun Glemmigikke. Sonnet

Raadet. (i et Exemplar af Messiaden)

Gienkomst

Himmelsynet. Sonnet

Til den Troløse

Ved Christushovedet, af Annibale Carracci, i det Dresdenske Gallerie

Skadesløshed

Til Qvinden

Til Eros

Sange for den 28 og 29 Januar 1801

Epistel til Henriette den 25de September 1797

Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Kriegsgesang

Sang for Kronprindsens Livkorps

Frieriet. Fragment i Stanser

Svanesang

Annalil

Til en Moder

Den Forførte

I. I Templet paa Cobenzl

II. Til Aussig-Dalen

III. Den anden Endymion

IV. Ved Tizians liggende Venus1)

V. Søefarten

VI. Mandens Klage

VII. Ved de friske Grave paa Holmens Kirkegaard i Maj 1801

Til Marco, en Venetianer

Til Mennesk'heden. 1793

Platonismus

Fortrydelse. Sonnet

Stum og forfærdet staaer ved Edvards Liigfærd Athene

Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage

l. Til Charis. Prof. Sander tilegnet

II. Perlen

III. Ved den mediceiske Venus

IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie

V. Dødehavets Anadyomene. Ved et Madonnabillede

VI. I Paris

VII. Dommen. Ved Slutningen af det attende Aarhundred

Til den uendelige Natur

Opfordring

Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode

Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig]

Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser

Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn]

Nødvendighed

1. De tre Gudinder

2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred]

3. Den italienske Opera seria

4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad. Fiesole stod

5. Udsigt

6. Spaden

Dæmonen

Indbydelse

Tvivl og Troe

Barndommen

Gesang für die Kronprinzessin von Dännemark, zu singen an der Wiege [Sanftgebohrne, Engelsbild]

Ode til Harmonien

Til Harmonien

Englene i Hytten

Brylluppet

Erindringer [Andre forkynde hvert Slag]

Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?]

Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land]

Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn]

Natlig Fest

I. Genierne

II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget

III. Den Troefaste

IV. Til min Genius

V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden

VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstlige dresdenske Samling af Pastelstykker