• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Chrysillis (DK)

Hr Karsten Hansens Atkes Afskeed fra Løve-Herridt (DK)

Hosianna (DK)

KRONEBORGS Korte Beskrifvelse (DK)

Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1.Udgave 1674 (DK)

Rind nu op i JEsu Naun (DK)

DAgen er snart runden hen (DK)

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Siæl og Hierte, Sind og Sandser (DK)

Blusser op og værer glade (DK)

Salig er en Mand at skatte (DK)

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder (DK)

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder (DK)

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund! (DK)

Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer (DK)

Gud vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed (DK)

Op, op i søde JEsu Navn (DK)

DEt mulner mod den mørke Nat (DK)

O HErre hør min Jammers bøn (DK)