• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Binde-brev om Morten-Gaas

Gravskrift over dend plukkede Mortens Gaas

Om 2 Kaponer, skikkede til en barsel-kvinde

Hr Karsten Hansens Atkes Afskeed fra Løve=Herridt 1669

Næfve-tuud og Knud her-ud

Giet hvis ønske

Chrysillis

Candida

Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

Mindedigt over Kong Davids naadige tanker og dom over Simei

Mindedigt over Caspar Christopher-Søn Schøller 1661

Mindedigt over Anna Rasmusdatter Schøllers 1669

Mindedigt over Caspar Bartholin 1670

Mindedigt over Sophia Sehested g.m. Peter Reezt 1670

Mindedigt over Elisabeth Høeg 1672

Mindedigt over Peter Reezt 1674

Mindedigt over Susanna Worm, g. m. Henrich Borneman 1674

Mindedigt over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke

Gravskrift over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke 1674

Mindedigt over Maren Bering 1675

Mindedigt over Frederich Thuressøn 1675

Mindedigt over Johan Wandall 1675

Mindedigt over Susanna Christophers-Daatter Tønder g. m. Eiler Schøller 1675

Mindedigt over Vitus Bering 1675

Mindedigt over Christen Caspersøn Schøller 1677

Mindedigt over Kirsten Lindenov, g. m. Erich Banner 1678

Mindedigt over Magdalena Hussman, g.m. Andreas Gunther 1683

Mindedigt over Lauridtz Lindenow m.fl. 1690

Mindedigt over Oluf Borck (i Susanne Worms Navn) 1690

Gravskrift over Oluf Borck (i Susanne Worms Navn) 1690

Mindedigt over Sophia Amalia Levenhielm, g.m. Friderich Gedde

Gravskrift over Hans Kingo 1671

Gravskrift over Coort Adelaer 1675

Gravskrift over Hans Atke 1675

Gravskrift over Thomas Bartholin og Rasmus Winding

Gravskrift over Henrik Bielcke 1683

Gravskrift over Drude Worm 1685

Gravskrift over Anna Staphrophschy Enke efter Christen Lyxdorf 1689

Gravskrift over Rasmus Schiøller 1690

Gravskrift over Christian Schøller 1693

Gravskrift over Biskop Bagger 1693

Gravskrift over Christopher Balsløv 1693

Gravskrift over Johanne Lavridsdaatter, g. m. Thomas Kingo 1694

Gravskrift over Ellen Testrup 1694

Gravskrift over Caspar Henrich Eggers 1696

Gravskrift over Anna Schøller g. m. Povel Eggers 1698

Gravskrift over Christen Schøller 1698

Gravskrift over Marcus Giøe 1698

Gravskrift over Hans Løwenhielm 1699

Gravskrift over Christian Gyldenløve 1703

Æresvers under Anna Rasmusdatter Schøllers portræt 1669

Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

Æresvers under Christen Schøllers portræt 1677

Æresvers under Chr. V's portræt i Danske Lov 1683

Æresvers under Ambrosius Hardenbechs portræt 1685

Æresvers under Dorthe Engelbretsdatters portræt 1685

Æresvers under Søster Worm, Enke efter Erik Torms portræt 1685

Æresvers under Gertrud Iserbergs portræt 1687

Æresvers under Chr. V's portræt i Norske Lov 1687

Æresvers under Jens Eriksen Westengaards portræt 1689

Æresvers under Jacob Bircherods portræt 1688

Æresvers under Elsebeth Scheffers portræt 1690

Æresvers under Christen Lodbergs portræt 1693

Æresvers under Catharina Hemmers portræt 1694

Æresvers under Edward Kruses portræt 1695

Æresvers under Niels Juels portræt (1696-97?)

Æresvers under Hans Løwenhielms portræt 1699

Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700

Under Anders Sørensen Vedels portræt

Æresvers til J. S. Sehestedt, Dydernis Prøvesteen 1671

Æresvers til Willads Nielsøn, Himmeriges Barnemoder 1671

Æresvers til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676

Klinge-Digt til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676

Æresvers til Jens Pedersøn, Nye Sange 1684

Æresvers til Dorthe Engelbretsdatters Siælens Taare-Offer 1685

Æresvers til Friederich Brandts tyske Overs. af Sjungekoret 1685

Indskrift paa Kalk og Disk i Slangerup Kirke 1672

Indskrift paa Lysekrone i Slangerup Kirke

Indskrift paa Lysekrone i Lellinge Kirke

Indskrift paa Altertavle i Lellinge Kirke

Indskrift paa Altertavle i Lidemark Kirke

Indskrift paa Tavle med Daabsrelief i Lyngby Kirke

Indskrift paa Klokke i Snoldelev Kirke 1687

Indskrift paa Klokke i Lellinge Kirke 1690

Indskrift paa Klokke i Stenlille Kirke 1690

Indskrift paa Klokke i Rudkøbing Kirke 1693

Indskrift paa Klokke i Marslev Kirke

Indskrift pa Blokken ved Christianhavns Kirke

Paa en Fattigblok ved Skibsbroen i Faaborg

Indskrift paa dend store Knap paa St. Knuds Spir 1694

Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

Bryllupsdigt til Bolle Lyxdorff og Jytta Bering 1671

Bryllupsdigt til Henrich Bomeman og Anna Worm 1672

Mølle Borups Velkom til N. P. Brinck og Maren Christensdatter 1675

Bryllupsdigt til Bolle Lyxdorff og Frederike Amalie Adeler 1685

Bryllupsdigt til Sophia Amalia Moth og Powel Eggertz 1699

Bryllupsdigt til Fr. Rostgaard og Conradina Rewenfeld 1703

Til et Gudbarn 1681

Til dend nyekomne Jfr. Barbara Helena Schøller 1686