• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Mellem Brødre kaldt den Lille

Israels Hæder

Af Lyst til Vidskab uden Mage

Der kom tre svare Hungers-Aar

Naboths Viingaard grændsed tæt

Jeg drømte en Drøm, som blev borte igjen

Der var en gammel Præste-Søn

Herrens Huus var lagt i Støvet

Kom, lad os prise de herlige Mænd

I det andet Tempels Dage

Herren Moder Eva loved

Et Barn er født i Bethlehem

Marie , hun sad paa Hø og Straa

Deilig er den Himmel blaa

Simeon tog Guds lille Søn

Vorherre, han var et lille Barn

I Nasaret der var saa smukt

Ungdom og Viisdom, de fulgdes ad

Kom, følg i Aanden med

Himmerigs Port engang fløi op

Der var paa Jord en Guds Engel saa fiin

Ved Jordans Færgestæder

Alt paa den vilde Hede

Frelseren i sin Moders By

Der vandred en Yngling saa tankefuld

Brudgom taler til Bruden sin

Der sad en Fisker saa tankefuld

Seer du Ham paa Fiskerbaaden

Kvinden paa sin Krykke

Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Om en Hedning vil vi sjunge

Aanden opgav Enkesønnen

Paa Hedenskabets Grændser

Lazarus laae paa Sotteseng

See, hvor nu Jesus træder

Vor Frelser frit sin Fiende

Jesus Christus , Livets Drot

Christus, vor Gienløser blid

Idag opstod den Herre Christ

Som Foraars-Solen morgenrød

Paaskemorgen Magdalene

Luk Øine op, al Christenhed

O hør det Thomas og troe det dog

Til Himmels foer den Ærens Drot

Apostlerne sad i Jerusalem

Var I ikke Galilæer

Hvor Abraham i Hyrdehjem

Nøgen, under Torne-Krone

Søde Jesus , Julens Fyrste

Der sad en Svend i Blaamænds Land

Du sande Gud! hør Du min Bøn

Underveis var til St. Peder

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Sankt Peder, han ligger i Bolt og Jern

Johannes var Vorherres Ven

Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Der var en gammel Hyrde

Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Der ligger en Ø i Vesterhav

Jeg førte ret et Konge-Liv

I de dybe Hjerters Tid

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Hos Fyrsterne sad tæt i Ring

Ansgar han laae paa Sotteseng

Der throned en Keiser i Englehjem

Med Korset og Krumstaven

Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Vor Gud er død hinsides Hav

Det var i gamle Dage

Her er saa stille, her er saa tyst

Da mørkest det saae i Verden ud

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Da Huss blev brændt paa Baalet

Jeg var en Munk i Sachsenland

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Thomas Kingo er Psalmisten

Der stod en Gran saa rank og skiøn

Herren taler: Øer, hører

Han var ingen mægtig Aand

Opløft din Røst, du gamle Kvinde

Der sad en Svend i Munkebur

Der ligger et Land vel lavt i Nord

Det var i vore Dage

Op dog, Sion! seer du ei

Herren, han har besøgt sit Folk

Hil dig, vor Fane

Vidunderligst af Alt paa Jord

Tag Bogen af den Engels Haand

En Syndflod af Bøger

Verden døde

Priser Herren, for Han er god

Kong Pharao var en ugudelig Krop (vers 6 - 8)

Lover Herren! paakalder hans Navn

Hører Seer-Skjaldens Ord (vers 55)

Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)