• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Paa Jerusalem det ny

Christi Kirke! lydt du kvæde

Eenlighed er ei det Bedste

Virkeligt det nu er blevet

Frelser! under aaben Sky

Sin Eenbaarne Gud hengivet

Takker den Herre, som Sorgen omvendte

Gud-Helligaand! o kom

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

Hellig-Aand! med Velbehag

Fordum Alt var tomt og øde

Du, som gaaer ud fra den levende Gud

Herlige Ting er talt om dig

Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae

Gylden-Aaret! hør, det runger

Helgen her og Helgen hisset

Seier-Kirkens Høvding bold

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt

Herren strækker ud sin Arm

O lad din Aand nu med os være

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

I Dag med Haand og Mund til Giæst

Mindes vi en fuldtro Ven

O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg

Gud-Faders Søn gik hjem til Sit

Forventningsfulde Sjæle

Synger, Himmel, Jord og Hav

Nu syng for Herren Psalmer ny

Gud-Faders runde, milde Haand

O Hellig-Aand! som Pindse-Dag

Drag ind ad disse Porte

Guds Huus med Livets Ord

Vor Herre kom til Jordans Flod

O Storværk skiønt af Herrens Haand

Jesus Christus har afvendt

Kom, Gud-Faders Aand fuldgod

Nu nærmer sig vor Pindse-Fest

Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Fra Himlen Herrens Aand nedfoer

Klar op, du Sky paa Øien-Bryn

Vi stole paa den Hellig-Aand

Velkommen, Aand fra Himmelen

Talsmand! som paa Jorderige

Paaske-Soel med Pindse-Luer

Sjunger, alle Fugle, sjunger

Er som Faar vi uden Hyrde

Almindelig er Chris ti Kirke

Syndernes Forladelse

Var Vandet alene

Reis op dit Hoved, al Christenhed

Sørger ei for dem, der sove

Hvad er det, vi skue

Ordet sig hviled

Gud planted en Have fra Øst til Vest

Herren, som raader i Himmerig

Den Luft, hvori vi gaae

Kain pløied rask i Vaar

Ei uddøer den Godes Æt

Naar Nat udvælder

Paa Sletten ved Euphrat i Asialand

Fra Afguders Altre slog Røgen i Sky

Abraham sad i Mamre-Lund

Der kom et Bud fra Himmerig

Sara var død, i sin Eenlighed

Esau var en Skytte vild

Op ad Bjerg og ned i Dal

Solen er heed

Som Ørnen sidder paa høien Hald

Der sad en Svend i det sorte Hul

Kong Pharao vaagned en Morgenstund

Gud naade mig stakkels gamle Mand

Kong Pharao var en ugudelig Krop

Der toner et Kvad over Tidens Hav

Der gik en Hyrde og vogted Faar

Et Paradis var Gosen

Ægypten var plaget saa saare

Pharao sidder i Høielofts-Sal

Som Solen oprinder morgenrød

Kom, lad os synge Vorherre en Sang

Jehovah nedfoer fra det Høie

Da Soel gik ned i Banke

Da Moses ned ad Bjerget steg

Thronen under Kerubimer

Kong Balak han sendte sine ridende Bud

Moses var gammel, af Verdens Uro

Hører Seer-Skjaldens Ord

Der laa en Stad paa Marken

Det var i Hvede-Høstens Tid

Josva gik i Palmelunden

Jeriko var en Stad saa fast

Josva med Arken Guds Folk baned Vei

Om Helte mange

Midianiten som en Tyrk

Der var en Kæmpe over Kæmper alle

Samson var Træl i Filisternes Land

I Dommertiden i Bethlehem

Det var saa stille ved Midjenat

Jeg gik i Marken og vogtede Faar