• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Hedenskabets Galilæer

Bethlehem Ephrata

Forudsigelsen

Held den Mand, som frygter Gud

Mens i Krybben spæd Du laae

Bethlehem i Juda-Egne

Fra Solens Vugge til Solens Grav

Sønnen af Guds Fader-Hjerte

Stjernernes Skaber og Himmelens Drot

Hedenskabets Frelser-Mand

Sanddru og Fredegod

Engle-Herolder, hør du dem

Fra Himlen høit kom jeg nu her

Lovet være Du, Jesus Christ

Fra Himlen kom en Engel klar

Et Barn er født i Bethlehem

Glæden, hun er født i Dag

Et lidet Barn saa lystelig

Lad det klinge sødt i Sky

En sød og liflig Klang

Ære og Priis og Dyd

O Jesu Christ, som Manddom reen

Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen

Alle Christne sig fryde nu

Luk op dit Borge-Led

Marie hun var en Jomfru skiær

Alt hvad Fornuften overgaaer

Nu kom her Bud fra Engle-Chor

Fryd dig ved Guds Behag

Søde Jesus, Davids Rod

Op, Hjerte, op med fyrig Tro

Alle Ting er underlige

Min Soel, min Lyst og Glæde

Op, thi Dagen nu frembryder

I denne søde Jule-Tid

Hvad maa mit Hjerte sige

Den yndigste Rose er fundet

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Davids faldefærdig' Hytte

Stat op, bliv klar, i Soel oprunden

Hører I, Tyrannen byder

Nu Bod vi fik for Synd og Død

O Jesus! vor Forsoner

Høit udi Gudernes hvælvede Sal

Op, alle Christne, stemmer i

Det kimer nu til Jule-Fest

Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Jeg som et Barn mig glæde vil

Velkommen igien, Guds Engle smaa

Et Drømme-Syn for Hedninger

Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer

Guds Engle sang i Stjerne-Tal

Nazareth og Bethlehem

Glædelig Fest! Glædelig Fest

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Alle Christne Fødsels-Dag

Al den ganske Christenhed

I de gyldne Himmel-Sale

O Gud, min Gud og Fader

Op til Jerusalem vi gaae

Stat op i Gry, min Gud! stat op

Troende Sjæle

Med sin Alabaster-Krukke

Skiændige Judas, som fandt det uhyre

Søn var Judas af de Øgle-Unger

For at dømme Verdens Dommer

For den soleklare Gud

Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans

Hør vor Hellig-Aftens Bøn

I Dag sukker Helved og klager

Herren af Søvne opvaagned, opsprang

Kom, lad os tømme et Bæger paany

Engelen som Lynet

Frydelig Himmel og Jord

Herrens Veninder

Menneske-Bolig

Klapper i Haand, alle Folke-Færd

Optaget er i Herlighed

Hvi er dine Klæder saa røde

Lad vaie høit vort Konge-Flag

Helten, som os hjalp af Nød

Hil dig, vor Fane

Under Korset stod med Smerte

Hil dig, Frelser og Forsoner

Gienlyd, du ny Jerusalem

Paaske vi holde

Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden

O, saligt dog det Ørne-Par

Verdens Igienfødelse

Gamle Surdei! ud af Huset

Dag uden Mage

Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen

Stol-Konning i al Evighed

Kæmpe-Skridt, som ingen Anden

I Kveld blev der banket paa Helvedes Port

Kommer Sjæle, dyrekiøbte

Himmel-Farten saae i Løn

For den store Fattigdom

Følger med til Urtegaarden