• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

DET DANSKE SAMFUND

FUGLE-VISE

KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

SKJALDE-BLIK paa Danmarks Stjerne

TALE-FRIHEDEN

KIRKELIGE OPLYSNINGER

FRISKOLESANGEN

OM RELIGIONS-FORFØLGELSE

OM NORDENS HISTORISKE FORHOLD

BRAGE-SNAK

POVEL DONS

ALBERT THORVALDSEN

AANDELIG VUGGEVISE

SKOV-HORNETS KLANG MELLEM SKAMLINGS-BANKERNE

MELLEM GRAVE

TIL MIN EGEN META

HENRICH STEFFENS

AF DANSK KIRKETIDENDE

Kirke-Sag og Kirke-Tidende

Kirke-Klokken

Kirke-Striden i Engeland

Den Christelige Børnelærdom

Om Kirkehistorien

Folkelighed og Christendom

Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

TIL MARIE MIN TROLOVEDE

TIL MINE KIÆRE BØRN

RØNNEBÆKSHOLM I

RØNNEBÆKSHOLM II

AA-FRUEN

OPREJSNINGEN

FRU MARIES BAUTASTEEN VED RØNNEBÆKSHOLM

DEN DANSKE SAG

VALGDAGEN I KJERTEMINDE

DEN 3DIE JUNI 1855

HØISKOLESANGEN

KIRKE-SPEJL

DANSK RAVNE-GALDER

FRU ASTA GRUNDTVIG

MELLEM-LEDDENE

LIVS-FYRSTEN OG MORDEREN

Dannavirke

TRØSTEBREV TIL DANMARK

BUDSTIKKE I HØINORDEN

FRA VENNEMØDERNE

RIGSDAGSTALER 1866

GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))

DEN CHRISTNE KIRKE

Jeg er saa underfuld en Magt

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Som den gyldne Soel udbryder

Velmødt, I Christne fromme

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Her er Guds Huus og Himlens Dør

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Ved Babylons Floder

Hvor er dog din Naade

O, havde jeg Vinger, og var jeg en Fugl

Stille, stille, Zions Døttre smaa

Tør end Nogen ihukomme

O store Gud! vi love Dig

Tusind Aar stod Christi Kirke

Den signede Dag, som vi nu seer

For al den Deel, som Gud har gjort

Oprundet er vor Jubel-Fest

Kirken er som Himmerige

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Nu lader os sjunge en Vise

Kirken det er et gammelt Huus

Herren han har besøgt sit Folk

Var I ikke Galilæer

Er det mueligt, er det sandt

Hos Herren paa det Høie

Kom, lader os bygge

Hvor deilig skal Guds Kirke staae

Det Ord, som bestaaer

Nu bede vi den Hellig-Aand

Som Foraars-Solen mild og blid

Herren, Han sagde til Herre min

Stene for mig raabe skal

Hvad har Kirken her tilbage

Jesus! hvor er Du dog henne

Mig rinder i Hu et lystigt Ord

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christne, med Skiel

Christendom i Verdens Mund

Verden er, som Man den tager

Tvang til Tro er Snak i Taaget

Hvo kan troe, som har ei hørt

Frygt, mit Barn, den sande Gud

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vi troe paa Gud Fader

Vi troe, som vi ved Daaben svor