• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation lejlighedsdigte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lejlighedsdigte

Søgeresultater

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Blaa-Lysene

Kiærminde-Bladet

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Præsten Johan Hahn

Et Sorgens Budskab Norden gjennemsuser

Til Sphinx

Vinter-Soelhverv

Gylden-Aaret

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Sang i Anledning af Majestæternes Sølvbryllup den 22de Mai 1840

Gaade-Giætningen

Fra Arildstid har Dannemænd

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Høstgildet

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Muntre Yngling udi Livets Vaar

Femtende September 1820

Sagas Tempel

Til Hr. Etatsraad Treschow

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Villemoes

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Gisselfeld. (Sølvbryllups-Dagen den 30te November.)

Phønix-Gaarden

Sang i Anledning af Deres Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling

Til Elises Søster. (Ved liden Dideriks Vugge)

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Jens Baggesen

Folke-Sang paa Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag

Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup d. 15de Mai 1833

18de September 1840

Ved C. A. Schmidts og Pauline Blichers Sølvbryllup d. 15de Mai 1837

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Ved Abraham Kalls Jubilæum

Min Moder

Til Bernhard Ingemann

Til Skjalden Ingemann med Guldhornet fra den danske Ungdom den 28de Mai 1859

Dronninge-Stolen

Den udödelige Danne-Konge

Lykønskning til Kroningen

Grundkløgten ved Riisbrighs Grav

28de Januar 1838

Frederik Adolph Greve af Holstein og Wilhelmine Grevinde af Holstein fød Reventlau, den 4de Mai 1833

Jaordet, (et Leilighedsvers)

Ved de svenske Studenters Nærværelse paa Regentsen den 3 Juni

Henrich Steffens

Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsen, föd Brink Seidelin's Grav den 20de Juni 1820

Til Professor Sverdrup (Ved lidens Regines Kiste i Dimmelugen)

Femtende September 1818

Sange til 28de Mai i Danske Samfund

Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup den 22de Mai 1840

Bernhard Severin Ingemann

God Save The QUEEN

Februar-Lilien!

Professor Svenn Hersleb

Den 14de Maj 1823

Rasmus Christian Rask