• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Ein Vermahnungs-Brief von dem Generalsuperintendenten Struensee, an seinen Sohn dem Grafen J.F. Struensee.

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

An Ihro Königlichen Majestät […] Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, […]

Altonaischer Mercurius Freytag den 1. May (1772 nr. 70)

Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt.

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

An den König von dem Herrn Conferentzrath Suhm.

An den König von Herrn Conferentzrath Peter Friedrich Suhm.

Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur.

CRITIQUE DE LA LETTRE DE Mr. SUHM.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

Brev til Kongen paa alle Underdanernes vegne. Af B.

Brev fra En Ven i Norge.

Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand.

Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere.

Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn.

Gabriels Giensvar, til Helvedes Fyrste, om hans Beskyldning imod Nordfolket. Et Manuskript af Sal. Geheimeraad ***.

Maximes adressées a Mademoiselles de B*** par Une Demoiselle de 13 ans.

Konge-Tanker. Første Bog.

Fridlev, eller den ædelmodige Prints. En Fortælning af Emanuel Balling.

Idyller og Samtaler.

Samtaler i de Dødes Rige.

En fornemme Aftenbakkes forunderlige Syn og Drøm udi Skoven næstafvigte Jule-Nat 1771.

Apollions eller den store Drages Fald, efter de guddommelige Loves uforanderlige Bestemmelse.

En Fastelavns-Bolle til de Nysgierige og en lille til vore Tiders uartige Børn.

Kilde-Reysen eller de Christnes aarlige Rase-Tid.

Adolphi Drøm.

Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist

En Nye Viise om en Mand som har sovet siden St. Hans-Dag 1771 og endnu sover, […] efter det i Christiania trykte Exemplar.

De Fattiges Raab til Kongen i deres sande Nødlidenhed, beviist af Extraskatten, Assistentshuset, med mere.

Tanker om Norges Extra-Skats beqvemmere Repartition.

Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn.

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

No. 2. Den almindelige Pleie-Anstalt. Bergen den 2den April 1772.

Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger.

Forsøg til en moralsk Afhandling om Tarveligheds Indflydelse i et Folks Tilstand, Virksomhed og Sæder.

Om Danmarks og Norges Tilstand i Henseende til Handelen.

Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Første Hæfte.

Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

Breve om Agerdyrkningens Muelighed i Island, fra Hans Finnsen. Det første af 23 October 1769, til A. Thorarensen. Oversat af Islandsk.

Anviisning til den Practiske Agerdyrkning, grundet paa egen Erfaring af O. Andresen Borreby, Philos. Doctor, Sogne Præst […]

Det vigtige Spørsmaal om Kornets frie Ud- og Indførsel, undersøgt efter Naturen og Historien. Oversat af P. T. W. [P.T. Wandall]

Kort Efterretning om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt. Forfattet i et Brev.

Svar til Forfatteren af Brevet om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt.

Det forvandlede Danmark, eller U-partiske Tanker over de nyere Forandringer.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.

Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Geschichte vom Taschenbuche. [I Anl. af en mellem Henning Fr. Bargum og W. von Maurer oprettet kontrakt.]

Patriotiske Erindringer ved det uden vedbørlig Authorisation oprettede General Commissions Directorium.

En gammel erfaren Statsmands politiske [Briller afbildet] tienlige til den grandseende Publici [Næse afbildet]

Dom udi Sagen