• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Grev Struensees Gravskrift forfattet ved een af hans nidkiere Venner.

Grev Struenses mærkværdige Testamente, opsat af ham selv og confirmeeret af Lucifer.

No. 2. Fortsættelse af Frøken-Contorernes Ruin. Under samme Melodie som Det forrige.

Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Den paa sin egen Regning flyttende Trops bedrøvelige Udtog af de smukke Huse Natten imellem den 17 og 18 Januarii.

Den Forlorne Gabels Forgyldte Svane-Sang, Den 17 Januarii 1772.

Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

Liebhabernes Giensvar paa Nat-Nymphernes Svanesang og sidste Afskeds-Tale. I samme Vers og samme Echo

En Supplique fra de Kiøbenhavnske Jomfrue-Huuse, som skulde have været overleveret til Greve J.F.Struensee, dersom ikke […].

Et Skrift, somskal være skreven fra den Indsluttede til den Fængslede.

Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel.

Svar paa Karen Maria Dveters merkværdige Brev, […]

Grev Struenses Faders Spaadomme om sin Søn udgivet ved Trykken af Niels Klim

Ein original Brief an den Grafen J.F. Struensee von seinem Vater.

Et originalt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans Fader. Af det tydske Sprog oversat.

Et mærkværdigt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans fader. En Oversættelse.

Et mærkværdigt Brev til Græv J.F. Struensee fra hans Moder. Fordansket ved Oversætteren af hans Faders Brev.

Grev Struenses mærkværdig Svar paa hans Faders Brev. Efter hans Begiering besvaret.

Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Struensees begyndte Taarer og frembragte Bøn til sin Fader.

Tydsk Original og Dansk Oversættelse af et Brev fra J.F. Struensee til Græv Rantzau Ascheberg.

Struensees Skrivelse til en Deel Skribentere og Bogtrykkere, som har skrevet og trykt om ham i disse Hans critiske Tider.

Et Par Ord fra en Bogtrykker, i Anledning af Struensees 3de Domme.

En Snuppert til visse Skribentere.

Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original.

Die Bücher der Chronica des Grafen Struensee, […] aufgezeichnet von Ismael Nerias. Vorsänger in der Synagoge.

Gespräch zwischen Struensee, Brand, Philantrope und dem Schliesser. Aus dem Dänischen ins Hochdeutsche übersetzt.

Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt.

Sendschreiben des Teufels an den Grafen von Struensee.

Ein Vermahnungs-Brief von dem Generalsuperintendenten Struensee, an seinen Sohn dem Grafen J.F. Struensee.

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

An Ihro Königlichen Majestät […] Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, […]

Altonaischer Mercurius Freytag den 1. May (1772 nr. 70)

Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt.

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

An den König von dem Herrn Conferentzrath Suhm.

An den König von Herrn Conferentzrath Peter Friedrich Suhm.

Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur.