• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Luther, Martin Morten Fjern begrænsning Anden person: Luther, Martin Morten

Søgeresultater

Skriftemaal og Altergang

Skriftemaal og Altergang

Kvædlinger eller Smaakvad

Dansk Tedeum

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

De syv Sakramenter

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55) Foreløbigt Svar til Hr. Doctor Larsen i Anledning af hans Par Ord i Skilderiet No. 83-85 f. A.

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? Aftensangsprædiken paa Femte Søndag efter Paaske

Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? Aftensangsprædiken paa Femte Søndag efter Paaske

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Den Christelige Daabspagt

Den Christelige Daabspagt

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Tro og Haab og Kjærlighed

Tro og Haab og Kjærlighed

Det christelige, aandelige og evige Liv

Det christelige, aandelige og evige Liv

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt

Om den sande Christendom

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Forsagelsen i Daabs-Pagten

Om Krønikens Dyrkning

Om Krønikens Dyrkning

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Om en Bogsamling for Sjællands Præster. Disse tilegnet

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer Nok et Brev til Professor Sibbern fra N. F. S. Grundtvig

Om Daabs-Pagten

Om den Lancasterske Methode

Pegepind til den ny Abc

Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? Aftensangsprædiken paa Femte Søndag efter Paaske

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Nornerne

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Krønikens Gienmæle

Krønikens Gienmæle

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nyaars-Morgen. Et Rim

Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Danne-Virke et Tids-Skrift

De christelige Livstegn

Hittegods

Til H. G. Bechman

Til H. G. Bechman

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

De Christnes Aand

Om den Clausenske Injurie-Sag

De christelige Livstegn

Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem

Om den sande Christendom

Danskeren 1

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Det Ny Testamentes Christendom!

Jule-Sang for christne Børn

Henrik Steffens

Phønix-Gaarden

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Til Elises Søster. (Ved liden Dideriks Vugge) Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen) Til Frigges Recensent

Den guddommelige Treenighed