• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Ingemann, Bernhard Severin Fjern begrænsning Anden person: Ingemann, Bernhard Severin

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840 Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Den Danske Rim-Krönike

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen Erklæring af 12. september 1825 Til de 88 Clausenianer Venlig Advarsel

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Sange til Maifesten i Danske Samfund Den 28de Mai i Danske Samfund

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Pegepind til den ny Abc

Riim-Breve Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann Pegepind til den ny Abc Erklæring

Jule-Sang i Prindsesse Caroline Amalias Asyl Julesange Jule-Sange for Dronning Caroline Amalias Asyl-Børn

Romer-Vise

Taler ved åbningerne af Marielyst Højskole

Folke-Sang paa Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag

Erklæring

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Det Danske Samfund

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nyaars-Morgen. Et Rim

Danne-Virke et Tids-Skrift

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet Hr. Krigscommissair Fibigers fuldkomne Enighed med mig om den Danske Høiskole i Soer

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Til Chr. Molbech

Til H. G. Bechman

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Fugl Phønix Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang Phenix-Fuglen

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om den Clausenske Injurie-Sag

Til de Sönderjydske Tydske

Den nordiske Enighed ADAM OEHLENSCHLÆGER. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849

Den Blodsottige Kvinde

Chor” og “Ving-Thors Hammer

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund Vinter-Soelhverv Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28 Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette Sörge-Sang i Danske Samfund til 28de Januar 1840

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Gisselfeld. (Søvbryllups-Dagen den 30te November.) Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii). Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Henrik Steffens Var Morten Luther en Christen, eller var han en Kjætter? Om den falske Theologie og den Sande Tro

Til Kamma Rahbek

Sang i Anledning af Deres Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Til Chr. Molbech Til Kamma Rahbek Til Bernhard Ingemann

Lidet om Sangene i Edda

Nordiske Smaadigte

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Brage og Idun Havfruen

Om Tylvten til Vedkommende

Gylden-Aaret

Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Kiærminde-Bladet

Kiærminde-Bladet

Kiærminde-Bladet

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Salmer i anledning af jubelfesten 1836

Den latinske Stil (Et Skole-Program)

Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?

Til Bernhard Ingemann

Til Bernhard Ingemann

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab, fra den fratrædende Fuglekonge, Cancellieraad og Procurator Wilse, i August 1823

Til Skjalden Ingemann med Guldhornet fra den danske Ungdom den 28de Mai 1859

Til Skjalden Ingemann med Guldhornet fra den danske Ungdom den 28de Mai 1859

Til Skjalden Ingemann med Guldhornet fra den danske Ungdom den 28de Mai 1859

Politiske Betragtninger med Blik paa Danmark og Holsteen

Sigerstæd

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger Om Publicum og Publicums Domstol

ADAM OEHLENSCHLÆGER. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Bernhard Severin Ingemann

Bernhard Severin Ingemann

Jule-Sange for Dronning Caroline Amalias Asyl-Børn

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd