• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840 Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Saga om Nor og hans Æt Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund i 1840

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Broder Niels fra Soor

Om den gammeldanske Rim-Krønike Broder Niels fra Soor

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen Erklæring af 12. september 1825 Til de 88 Clausenianer Venlig Advarsel

Kong Harald og Ansgar.

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Nyaars-Ønske i Danske Samfund

Er Nordens Forening ønskelig? Et Ord til det svenske Folk

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Om Afguderie

Sange til Maifesten i Danske Samfund

Sange til Maifesten i Danske Samfund Den 28de Mai i Danske Samfund

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Den Danske Rim-Krönike

Til mine to Sønner Aabent Brev til mine Börn

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Bekjendtgjørelse

Om Krønikens Dyrkning

Om den Lancasterske Methode

Om den Lancasterske Methode

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Den 28de Mai i Danske Samfund

Hittegods

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet Hr. Krigscommissair Fibigers fuldkomne Enighed med mig om den Danske Høiskole i Soer

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro? Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Fugl Phønix Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang Phenix-Fuglen

Om Religions-Frihed

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Den udödelige Danne-Konge

Den udödelige Danne-Konge

Den udödelige Danne-Konge

Lykønskning til Kroningen

Lykønskning til Kroningen

Lykønskning til Kroningen

Om den Clausenske Injurie-Sag

Julefesten

Søgubrot med Efterklang

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Høstgildet

Høstgildet

Danskeren 1

Bibliotheca Anglo-Saxonica. Prospectus, and Proposals of a Subscription, for the Publication of the Most Valuable Anglo-Saxon Manuscripts, Illustrative of the Early Poetry and Literature of Our Language. Most of Which Have Never Yet Been Printed

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund Vinter-Soelhverv Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28 Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette Sörge-Sang i Danske Samfund til 28de Januar 1840

Villemoes

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Gisselfeld. (Søvbryllups-Dagen den 30te November.) Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii). Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette