• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Baggesen, Jens Immanuel Fjern begrænsning Anden person: Baggesen, Jens Immanuel

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Papegøien og Skaden Bod og Bedring

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Gaade-Giætningen

Fra Arildstid har Dannemænd Ved Abraham Kalls Jubilæum

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om Asalæren

Om Asalæren

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda Om en Oversættelse af den poetiske Edda Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie Om Tylvten til Vedkommende Erklæring

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav Gaade-Giætningen (Til Baggesen.) Om Baggesen Om Baggesen og om mig Gaade-Giætningen

Riim-Breve

Om Baggesen

Riim-Breve Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann Pegepind til den ny Abc Erklæring

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Erklæring

Krønikens Gienmæle

Danne-Virke Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Danne-Virke et Tids-Skrift

Jens Baggesen

Jens Baggesen

Jens Baggesen

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Krigssang for Nordmænd

Om Ordsprog

Til Publikum

Gaade-Giætningen

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Til Elises Søster. (Ved liden Dideriks Vugge) Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen) Til Frigges Recensent

Til Hr. Professor Sander

Til Hr. Professor Sander.

Til Hr. Professor Sander Til Publikum Aftenen (Ved min Færd til Middelsyssel)

Til Chr. Molbech Til Kamma Rahbek Til Bernhard Ingemann

Lidet om Sangene i Edda

Lidet om Sangene i Edda

Lidet om Sangene i Edda

Nordiske Smaadigte

Nordiske Smaadigte

Nordiske Smaadigte

Paaske-Lilien

Paaske-Lilien

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Til Sphinx

Til Sphinx

Til Sphinx

Til Sphinx Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.) Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Om Tylvten til Vedkommende

Om Tylvten til Vedkommende

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Til min Ven Gunderslev Skov Svar til min Ven Molbech

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Kiærminde-Bladet

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Idunna. En Nytaarsgave for 1811

Propheten spaaer for sand Hr. Wosemose

Bod og Bedring. (Til Hr. Gundelach.)

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab, fra den fratrædende Fuglekonge, Cancellieraad og Procurator Wilse, i August 1823

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet.

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger Om Publicum og Publicums Domstol

Om Baggesen og om mig

Om Baggesen og om mig

Om Mennesket i Verden

Om Publicum og Publicums Domstol

Et Par Ord om Oldgrandskning

Et Par Ord om Oldgrandskning

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd