• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Europa Fjern begrænsning Sted: Europa

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Nyaars-Ønske i Danske Samfund

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Om Dannefæ og Hittegods

Om Krønikens Dyrkning

Om den Lancasterske Methode

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Det Danske Samfund

Den 28de Mai i Danske Samfund

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Til H. G. Bechman

Om en Oversættelse af den poetiske Edda

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om Religions-Frihed

Danskeren 1

Bibliotheca Anglo-Saxonica. Prospectus, and Proposals of a Subscription, for the Publication of the Most Valuable Anglo-Saxon Manuscripts, Illustrative of the Early Poetry and Literature of Our Language. Most of Which Have Never Yet Been Printed

Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1868

Om Nordens videnskabelige Forening

Henrik Steffens

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Roskilde-Riim

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. november 1870

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Anholtstoget

Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?

Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Politiske Betragtninger med Blik paa Danmark og Holsteen

Om Christendommens Sandhed

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Phenix-Fuglen

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Om Mennesket i Verden

Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet

Ansgars Eftermæle

Napoleon Bonaparte, (en Mythe)

De hellige tre Konger

Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Historisk Børne-Lærdom

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente