• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO