• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Emneord norrønt Fjern begrænsning Emneord: norrønt

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Fornioter

Jule-Træet

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Den ny Udgave af Snorros Edda

Emund Lagmands Saga

Om Asalæren

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Nornerne

Til Læseren

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Hittegods

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Lidet om Sangene i Edda