• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Emneord æstetik Fjern begrænsning Emneord: æstetik

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Efterklang

Om Sandhed, Storhed og Skiønhed

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Til Arlichinos Forfatter

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Til Hr. Professor Sander

Ved de svenske Studenters Nærværelse paa Regentsen den 3 Juni

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Völunds Værksted

Svar paa Anmeldelsen af Saga