• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Tekstklassifikation lejlighedsdigte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lejlighedsdigte

Søgeresultater

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Vinter-Soelhverv

Villemoes

Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup d. 15de Mai 1833

Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsen, föd Brink Seidelin's Grav den 20de Juni 1820

Ved de svenske Studenters Nærværelse paa Regentsen den 3 Juni

Ved C. A. Schmidts og Pauline Blichers Sølvbryllup d. 15de Mai 1837

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Ved Abraham Kalls Jubilæum

Til Sphinx

Til Skjalden Ingemann med Guldhornet fra den danske Ungdom den 28de Mai 1859

Til Professor Sverdrup (Ved lidens Regines Kiste i Dimmelugen)

Til Hr. Etatsraad Treschow

Til Elises Søster. (Ved liden Dideriks Vugge)

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Til Bernhard Ingemann

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Sange til 28de Mai i Danske Samfund

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Sang i Anledning af Majestæternes Sølvbryllup den 22de Mai 1840