• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Søndag er vor Herres Dag

Jeg veed et lille Himmerig

Soel gaar ned i Vester-Hav

Jesus, Moses og Elias

Herre Gud! hvor agtes ringe

Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden

Held den Mand, som frygter Gud

Mens i Krybben spæd Du laae

Stjernernes Skaber og Himmelens Drot

Hedenskabets Frelser-Mand

Sanddru og Fredegod

Engle-Herolder, hør du dem

Fra Himlen høit kom jeg nu her

Lovet være Du, Jesus Christ

Fra Himlen kom en Engel klar

Et Barn er født i Bethlehem

Glæden, hun er født i Dag

Et lidet Barn saa lystelig

Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen

Luk op dit Borge-Led