• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Rahbek, Knud Lyne Fjern begrænsning Anden person: Rahbek, Knud Lyne

Søgeresultater

Hr. Tilskuer!

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840 Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Hr. Tilskuer!

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Fra Arildstid har Dannemænd

Fra Arildstid har Dannemænd Ved Abraham Kalls Jubilæum

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Om Asalæren

Om Asalæren

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Til Arlichinos Forfatter

Til Arlichinos Forfatter Til Arlichinos Forfatter! Til No. 1. samt No. 2

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Farvel. (Til min Ven F. C. Sibbern)