• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Holberg, Ludvig Fjern begrænsning Anden person: Holberg, Ludvig

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Papegøien og Skaden Bod og Bedring

Danske Folkefester en Røst fra Danske Samfund

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Danne-Virke Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst