• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person David Fjern begrænsning Anden person: David

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Islandsk Lig-Psalme.

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Kiærminde-Bladet

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Krønikens Gienmæle

Til min Ven Christian Molbech Krønikens Gienmæle Farvel. (Til C. Molbech.)

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Præsten Johan Hahn

Præsten Johan Hahn

Præsten Johan Hahn

Om Krønikens Dyrkning

Riim-Breve Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann Pegepind til den ny Abc Erklæring

Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt