• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Sted Tyskland Fjern begrænsning Sted: Tyskland Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa

Søgeresultater

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Den 28de Mai i Danske Samfund

Om den Lancasterske Methode

Den ny Udgave af Snorros Edda

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. november 1870

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Er Troen virkelig en Skole-Sag?