• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Bibelsted 1 Mos 2,7 Fjern begrænsning Bibelsted: 1 Mos 2,7

Søgeresultater

Dansk Tedeum

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Jule-Træet

I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Det christelige Ægteskab

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Kvinde-Evangeliet

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen