• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Bibelsted 1 Mos 1 Fjern begrænsning Bibelsted: 1 Mos 1

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Stykker af Skjoldung-Kvadet eller Bjovulfs Minde

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Herrens Ord

Salmer i anledning af jubelfesten 1836

Om Mennesket i Verden

Sang-Værk til den Danske Kirke