• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Aarestrup, Emil Fjern begrænsning Forfatter: Aarestrup, Emil Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

DEN 4DE JULI 1823.

KIRKEKLOKKEN.

HOLBERGS GRAV.

D: 22DE SEPTBR 1824

FRØKENEN OG GARTNEREN.

ROMANZE.

DEN BETÆNKSOMME

KONE, KONE, HJEM DU GAA

IDYLL

LIIGVERS

GRUBLEREN.

UNDSKYLD MIG, BEDSTE VEN

JEG SAD MED DIG BAG MALVER, HULDT I SKYGGE

SONNET

MIN GLUT FORSTAAER AT LØSE SJÆLENS KNUDER

HVAD VIL DU HER? HVAD SØGER DU VED HUSET

DER VAR EN TID, DA VENSKAB VAR MIT ALT

DU SØDE BARN, SAA LÆNGSELSFULD OG STILLE

SONNET-

JEG GIK SAA TIDT TIL DISSE KLIPPESTENE

JEG VAR SAA TIDT SAA SVÆRMERISK ALLENE

VENNER, HVAD SKAL JEG FORTÆLLE OG SIGE

FARVEL, MIN GODE NICOLINE

DØER JEG - NUVEL! JEG FRYGTER El

CHRISTI HIMMELFARTSDAG.

O HULDE DRØMME! SMIGRENDE OG SØDE

NAAR LETSIND STIGER OG MIN TROSKAB DALER

PAA FJELDET -

HVAD DISSE HAANDTRYK, DISSE BLIK BETYDE

PAA HINE STENE STOD HUN

DEN KLOGE OG DEN GALE

MIN HØITÆREDE KJÆRE VEN OG VELYNDER

I VERS, FRITZ TIMM, HVAD MERE ER, I STANZER

DE LEGENDE BØRN.

MIN ELSKTE! ORGLET LYDER

NU TÆNDES STJERNEN

DU! DU! DU

JEG HAVDE FAAET BREV FRA DIG, NANETTE

FRITZ! TITUSIND TAK

KJÆRE HEIDENHEIM! UNDSKYLD JEG TRÆTTER

KJÆRE CHRISTIAN! GODE FÆTTER

FRA ØEN, HVOR EN STOR, ELSKVÆRDIG SLÆGT

DEN 28DE FEBRUAR 1833.

MIN KJÆRE VEN BALLIN

MIN KJÆRE APOTHEKER TRIER

LOLLAND

DEN 15DE JUNI 1833.

SKAALER VED ET BARSELGILDE.

KARLS VISE.

W. HOGARTHS SIDSTE MALERIE

EPIGRAMMER

BOYES DIGTE.

HAUCHS HELTE.

ØHLENSCHLÆGER.

L. HEIBERG.

ANDERSEN.

INGEMANS ROMANER.

MOLBECH.

CHRISTIAN WINTHER.

HERTZ.

DO.

OVERSKOV.

GRUNDTVIG.

METRIK.

TIL EN KRITIKER.

TIL HERMAN TIMM.

DIN FØLELSE ER ASKE

RESIGNATION.

HVORHEN, MIN UNGE FRUE

HULDSKAB OG TROSKAB.

BESVÆRGELSEN.

BESVÆRGELSEN

DE SØEBLAAE BLIK.

EN NORDAMERIKANER, HOBSON HEED HAN

FORTVIVLELSE.

PAA MASKERADEN

HEMISPHÆRERNE.

FANGEN OG FANGEVOGTEREN.

DER ER EN SJÆL I DENNE ALBU

DER ER EN TROLDDOM PAA DIN LÆBE

DET VAR DEN HØIE, HEDE DAG

TAG DETTE KYS, OG TUSIND TIL, DU

EN DEILIG AFTEN. STILLE, SØLVKLART VANDET

ENTHUSIASME

HVILKE SPALTNINGER OG RIDSER

LAVINEN.

HVILKE ÆTHERREGIONER

FREMAD!

TIL .....[Hvor gjerne jeg endogsaa vil]

SKYGGERNE

RØDGLØDENDE, HVIDGLØDENDE

DET BLAAT, SOM KALDES HIMMELBLAAT

PAAMINDELSE

VOR GLÆDE TAGER DA SIN FLUGT

MIN VEN

VENSKABSTRØST

TRUDSEL.

RIIMBREV TIL FRØKEN W.

SONET.

VED MADONNABILLEDET.