• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Bernhard Ingemann

ADAM OEHLENSCHLÆGER. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Nordiske Smaadigte

Den Danske Rim-Krönike

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

Broder Niels fra Soor

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Hittegods

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann