• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Den Danske Rim-Krönike

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Broder Niels fra Soor

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Niels Ebbesen

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Efterklang

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning