• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Hr. Tilskuer!

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Erklæring

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Daab og Synds-Forladelse

Om Afguderie

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Hvad Dagen hør til

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Til de 88 Clausenianer