• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa Emneord mytologi Fjern begrænsning Emneord: mytologi

Søgeresultater

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Om Afguderie

Om Asalæren

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Fornioter

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Om en Oversættelse af den poetiske Edda

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt

Indbydelse til Gamle Nordens Venner

Lidet om Sangene i Edda

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Søgubrot med Efterklang

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Anmeldelse

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode