• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation lyrik Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lyrik Emneord Danmark Fjern begrænsning Emneord: Danmark

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Dansk Tedeum

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Niels Ebbesen

Efterklang

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Sange til Maifesten i Danske Samfund

Tilbagesyn paa København

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Danne-Virke

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Til Chr. Molbech

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Kors-Banneret