• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation artikler Fjern begrænsning Tekstklassifikation: artikler Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Hr. Tilskuer!

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Om Baggesen

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Pegepind til den ny Abc

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Om Tylvten til Vedkommende

Pudsigheder i Folkebladet om Sogne-Baand og Samvittigheds-Frihed

Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene

Til min Ven Christian Molbech

Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning