• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus Tekstklassifikation lyrik Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lyrik

Søgeresultater

Broder Niels fra Soor

Fra Arildstid har Dannemænd

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Høstgildet

Til Hr. Professor Sander

Stykker af Skjoldung-Kvadet eller Bjovulfs Minde

Nordiske Smaadigte

Roskilde-Riim

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Kiærminde-Bladet

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Udtog af den gamle danske Riimkrønike