• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Christian 4. Fjern begrænsning Anden person: Christian 4. Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Søgubrot med Efterklang

Krønikens Gienmæle

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Saxo og Snorro

Roskilde-Riim

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Havfruen og Dane-Dronningen. (En Kæmpevise)

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Broder Niels fra Soor