• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hører Himlens Ord

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

Adam gik i frydens lund,

Adam var min første Fader

Af Brorsøns almanak

Af Dannemarks Riges Historie

Af Helte-Historier

Af Heltinde-Historier

Af Jødiske Historie

Af Kirke-Historie

Af tre blev dend ene

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Ak! hvad er dog Tiden lang

Al herlighedens HErre!

Al priis og lof og ære bør

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.

Aldrig kand jeg sige

Alle Christne-siele skynder

Allerstørste præst, som dig

Allevegne hvor jeg vanker

Amen! JEsus hand skal raade

Amicus certus in re incerta cernitur

Anden Samtale mellem tvende Kiøbmænd

Andet Brev til en højvelbaaren Herre. 1737

Ansøgning om Professorat

Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756

Arme Skrog gaaer i Tog

Armod volder mig at skrige

At livet blev til sinds

BARSELSTUEN

Baccalaurprogram

Bedrøvet Verdens Glæde

Bestandighed er rar

Betænkning over den nu regieredende Qvæg-Syge

Bort I kiødelige tanker

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

Bort verden af mit sind og øye

Bort! verdens jule-glæde

Brev til Grev Johan Ludvig Holstein

Brev til Grev Reuss

Brev til Hans Gram

Brev til Konsistorium

Brev til Paul Botten Hagen

Brev til Skuespillerne

Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Brude-Vers til Msr. Johan Klugh, og Jfr. Johanne Ehrenreich, den 1 ste Maj 1733

Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

Bryd giennem, mit anfegtet sind,

Chanson à boire

DE USYNLIGE

DEN ELLEFTE JUNII

DEN FORVANDLEDE BRUDGOM

DEN HONNETTE AMBITION

DEN PANTSATTE BONDEDRENG

DEN POLITISKE KANDSTØBER

DEN STUNDESLØSE

DEN VÆGELSINDEDE

DET ARABISKE PULVER

DET LYKKELIGE SKIBBRUD

DIDERICH MENSCHENSKRÆK

DON RANUDO DE COLIBRADOS

Da mangel har forvoldt

Da nu det gamle aar forsvinder,

Da vor allernaadigste Konge Kong Friderick den Femte 1750 den 27. Junii var i Faaborg

Da vor naadige Kron-Printz 1745 den 7. Julii kom til Verden

Daarers alamodiske Leve-Regler

Daarlig Mand fik bygt paa Sand

De Prophetiers lange Regning

De ord, som du mig lader høre

De vexillo Ecclesiæ

Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed:

Den Latinske Skriver-Stue

Den Stundesløse (DK)

Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner

Den høye GUd, som til min suk sig bøyer,

Den kiedsom Vinter gik sin gang

Den luft hvori vi gaae,

Den onde leve-maade

Den sagte bevægelses liflige vind

Den siel, som Gud i sandhed kiender

Den store hvide Flok vi see,

Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

Den troe, som JEsum favner

Den vey du gikst i kors og trang

Den vey gaaer vist til himmerige

Den yndigste rose er funden

Den ypperligste vey

Den, som Gud har født og baaren,

Den, som der vinder, skal æde de søde