• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sverige Fjern begrænsning Sted: Sverige Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Om Afguderie

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Hittegods

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Danskeren 1

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Nordiske Smaadigte

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Idunna. En Nytaarsgave for 1811

Krigssang for Nordmænd

Phenix-Fuglen