• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sjælland Fjern begrænsning Sted: Sjælland

Søgeresultater

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Anholtstoget

Bjarkemaalets Efterklang

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Danskeren 1

Den Danske Rim-Krönike

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Fornioter

Frederik Adolph Greve af Holstein og Wilhelmine Grevinde af Holstein fød Reventlau, den 4de Mai 1833

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel