• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sjælland Fjern begrænsning Sted: Sjælland Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om en Bogsamling for Sjællands Præster. Disse tilegnet

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Ordsprog

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Thyre Dannebods Vise

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Udtog af den gamle danske Riimkrønike