• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sjælland Fjern begrænsning Sted: Sjælland Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Fornioter

Bjarkemaalets Efterklang

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Optrin af Norners og Asers Kamp

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Frederik Adolph Greve af Holstein og Wilhelmine Grevinde af Holstein fød Reventlau, den 4de Mai 1833