• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sjælland Fjern begrænsning Sted: Sjælland Tekstklassifikation lyrik Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lyrik

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Præsten Johan Hahn

Bjarkemaalets Efterklang

Nornerne

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Frederik Adolph Greve af Holstein og Wilhelmine Grevinde af Holstein fød Reventlau, den 4de Mai 1833

Roskilde-Riim

Thyre Dannebods Vise

Anholtstoget

Sællands Velkomst til Kongen den 3die October 1840

Udtog af den gamle danske Riimkrønike

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig