• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Sjælland Fjern begrænsning Sted: Sjælland Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Danskeren 1

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Roskilde-Riim

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Idunna. En Nytaarsgave for 1811