• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Nordiske Smaadigte

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Udtog af den gamle danske Riimkrønike