• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge

Søgeresultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Krigssang for Nordmænd

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Afguderie

Krønikens Gienmæle

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Roskilde-Riim

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Kvædlinger eller Smaakvad

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke