• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge Anden person Shakespeare, William Fjern begrænsning Anden person: Shakespeare, William

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Krønikens Gienmæle

Danskeren 1

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente