• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus

Søgeresultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Roskilde-Riim

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Om Krønikens Dyrkning

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Udtog af den gamle danske Riimkrønike

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om Ordsprog

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?