• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge Anden person Jesus Kristus Fjern begrænsning Anden person: Jesus Kristus

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Om Afguderie

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Om Krønikens Dyrkning

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. november 1865

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Krønikens Gienmæle

Danne-Virke

Nyaars-Morgen. Et Rim

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie