• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Krigssang for Nordmænd

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Om Afguderie

Roskilde-Riim

Kvædlinger eller Smaakvad

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Hittegods

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Om Religions-Frihed

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Den Danske Rim-Krönike

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Nordiske Smaadigte

Phenix-Fuglen

Den 28de Mai i Danske Samfund

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund