• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norden Fjern begrænsning Sted: Norden Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Broder Niels fra Soor

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Ordsprog

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske