• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Ordsprog

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd